Ohtlikud kodumajapidamisjäätmed


Selleks, et maksimaalselt vältida ohtlike jäätmete sattumist keskkonda sh ladestamist prügilatesse, on nende äraandmine tehtud eraisikutele võimalikult mugavaks. Eraisikud saavad ohtlikke jäätmeid (vanaõlisid, õlifiltreid, akusid) üle anda erinevates bensiinijaamedes. Patareisid saab viia pateareide kogumiskastidesse. Suuremate koguste korral tuleb aga pöörduda ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omava ettevõtte poole

Ettevõtted on kohustatud ohtlikud jäätmed üle andma ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele

Sobiv kogumisviis:

Kogumiseks sobib: Prügibuss koos laadijatega

Sobivad konteinerid:


Küsi hinnapakkumist

Ohtlike jäätmete kogumisel ei saa me alati pakkuda ühte fikseeritud hinda - seepärast teeme iga kord individuaalse pakkumise. Miks? Sellepärast, et on mitmed faktorid, nagu jäätmete liik, kogus, nende pakendatus mis võivad mõjutada hinda - sul tarvitseb ainult saata meile oma päring ja me teeme sulle koheselt pakkumise

Küsi pakkumist!