Materjalide ringlussevõtt


Materjalide ringlussevõtt sobilike konteineritega

Sa saad taaskasutada mitmesuguseid materjale koostöös meiega. Konteinerite tüübid, mida sa jäätmete kogumiseks või ümbertöötamiseks vajad, sõltuvad jäätmete mahust ja liigist, mida su ettevõte toodab. Me töötame koostöös välja lahenduse, mis vastaks su ettevõtte vajadusele. See võib hõlmata pealt avatevate (kaantega) või erisektsiooniliste konteinerite paigaldamise, kohapealse pressimise ja pressitud materjalipallide transportimist

Ostame taaskasutatavaid materjale parima hinnaga turul

Kuna tihti ületavad materjalide käitlemiskulud taaskasutatava materjali realiseerimisest saadava tulu, siis oleme võtnud oma klientide ees kohustuse töötada välja plaan, mis hoiab kogumise- ja transpordikulud minimaalsetena. See võib hõlmata materjalide regulaarset  graafikujärgset kogumist või vastavalt vajadusele kogumist 

Värviline -ja värvitu kile

Pildid / - kile Me ostame tagasi eelkõige kaubanduses ja teeninduses töö tagajärjel oma tarbimisomadused kaotanud kliejäätmeid. Me korraldame erinevat liiki kilejäätmete kogumise ja äraveo kliendi territooriumilt olenemata kogusest Loe edasi

Papp ja kartong

Pildid / - karbid Me ostame ettevõtetelt tagasi pappi ja kartongi. Me korraldame pappijäätmete kogumise ja äraveo kliendi territooriumilt olenemata materjali kogusest. Me paigaldame vajadusel selleks sobilikud konteinerid, kogumispressid või tuleme neile järele bussiga  Loe edasi

Valge- ja segapaber

Pildid / - paber Valge- ja segapaber tekivad põhiliselt trükitööstustes. Selleks, et realiseerida paberijäätmeid maksimaalselt kõrge hinna eest, tuleks valgepaber võimalusel koguda juba tekkekohas ülejäänud segapaberist eraldi  Loe edasi

 

 

Küsi pakkumist!