Konteinerite kasutusjuhend


Pildid / - 1348481436_Orb_plusKonteinerisse sobivad:

 • Ehitus- ja lammutuspraht
 • Eelsorteeritud ehitusjäätmed (ühte kindlat liiki jäätmed) - puit, metall, kivi, betoon
 • Majapidamis- ja koristuspraht
 • Aia- ja haljastusjäätmed
 • Pinnas, muld, liiv

Pildid / - 1348481440_Orb_minusKonteinerisse ei sobi:

 • Asbesti sisaldavad tooted ja materjalid - eterniit, asbestmatid
 • Ohtlikud jäätmed - õlid, värvid, lakid, floresentslambid
 • Vanad auto kummid ja varuosad
 • Tõrvapapp, bituumen
 • Vedelad jäätmed - käimla jäätmed, kogumiskaevude setted
 • Elektroonikajäätmed - televiisorid, arvuti monitorid, printerid
 • Kodumasinad ja olmeelektroonika - külmikud, pesumasinad, kuivatid


Konteineri paigaldamine ja teisaldamine
- veenuge, et teie poolt kontaktiks määratud isik oleks kokkulepitud ajal kättesaadav ning oleks tagatud juurdepääs konteineri paigalduskohale. Kui juurdepääs puudub, siis palume sellest eelnevalt teada anda meie klienditeenindusele

Konteineri maksimaalne maht
- konteinerit EI TOHI täita kõrgemale kui selle ülaserv. Selline nõue on eelkõige tingitud liikluseeskirjadest tulenevalt - ületäidetud konteiner võib põhjustada ohtu kaasliiklejatele

Konteinerite maksimaalne kaal on piiritletud prügiveoki maksimaalse lubatud kandevõimega ja ei tohi ületada 5-10 m3 konteinerite puhul 8 tonni ja 15-30 m3 konteineri puhul 13 tonni. Liikluseeskirjadest tulenevalt ei tohi tänavatel ja maanteedel liigelda veok, mille kaal ületab maksimaalse lubatud kandevõime - ülekaaluga veok võib põhjustada ohtu kaasliiklejatele ja liigselt koormata teid. NB! 2,5 m3 (XS) konteineri maksimaalne lubatud kaal on 2 tonni

Kõik prügiveokid on konteineri kaalu kontrollimiseks varustatud automaatse kaalusüsteemiga, mis liigraskete konteinerite korral ei võimalda konteinerit peale võtta

Konteineri paigaldamine avalikule tänavale - tänava sulgemise luba on vajalik tellida kui konteinerit soovitakse paigaldada avaliku kasutusega tänavatele. Tänava sulgemise luba on vajalik ka osalise sulgemise korral. Me saame korraldada vajamineva loa hankimise - vt lähemalt SIIT

Ületäitunud konteiner

Juurdepääsuta konteiner

Pildid / - letäitunud konteiner Pildid / - juurdepääsuta konteiner