KKK konteineri kasutamisel

Siit leiad vastused kõikidele põhilistele küsimustele, mis konteineri kasutamisel kerkivad.

1. Mida ma konteinerisse panna võin?
2. Mida ma konteinerisse panna ei või?
3. Milliseid ohtlikke jäätmeid te kogute?
4. Kuidas ma tean kui suurt konteinerit vajan?
5. Mis juhtub minu prügiga pärast seda kui te selle ära viite?
6. Prügi on võimalik taaskasutada - miks ma pean selle eest maksma?
7. Kui palju te prügi äravedamise eest küsite?
8. Kuidas ma teile maksan?
9. Kui pikalt ette pean ma teatama soovist tellida prügi äravedu?
10. Kas pean ise kodus olema, kui mulle konteineri paigaldate või selle teisaldate?
11. Kas te olete selle töö tegemiseks kindlustatud?

1. Mida ma konteinerisse panna võin?

 • Ehitusjäätmeid - betoon, tellis, katusekivi, puit, plekk, klaas, kile, plastik, papp, keraamiline plaat, kips, metall
 • Vanamööbel - diivanid, lauad, kapid, riiulid, toolid, sofad, madratsid
 • Sanitaartehnika - vannid, kraanikausid, WC-potid, kraanid, segistid
 • Elektriseadmed - lambid, elektriradiaatorid, elektrikilbid, tööriistad
 • Majapidamisjäätmed - vanad rõivad, jalanõud, voodiriided, sööginõud, mahutid, taara, muruniidukid
 • Aia- ja haljastusjäätmed - oksad, lehed, liiv, muld, turvas, kompost

2. Mida ma konteinerisse panna ei või?
On jäätmeid, mida tuleb käidelda teistest eraldi ja ei tohi panna konteinerisse koos teiste jäätmetega. Sellisteks jäätmeteks on:

 • Asbesti sisaldavad tooted ja materjalid - eterniit, asbestmatid
 • Ohtlikud jäätmed - õlid, värvid, lakid, vaigud, tõrvapapp
 • Vanad autorehvid ja varuosad
 • Meditsiinijäätmed, floresentslambid
 • Vedelad jäätmed - käimla jäätmed, kogumiskaevude setted
 • Mürgised kemikaalid
 • Olmejäätmed
 • Elektroonikajäätmed - televiisorid, arvuti monitorid, printerid
 • Kodumasinad ja olmeelektroonika - külmikud, pesumasinad, kuivatid
 • Gaasiballoonid (täidetud ja tühjad)

3. Milliseid ohtlikke jäätmeid te kogute?
On jäätmeid, mida me küll kogume, kuid mis tehniliselt klassifitseeritakse ohtlikeks jäätmeteks selle põhjal, kuidas neid tuleb käidelda. Kuna neid jäätmeid tuleb käidelda teistest eraldi ja nende käitlus on kallim, siis me küsime nende eest lisatasu. Sellised jäätmed on järgmised.

 • Kodumasinad - külmikud, pesumasinad, kuivatid,
 • Elektroonikajäätmed - televiisorid, arvutid, stereomakid, printerid
 • Ohtlikud ehitusjäätmed - värvid, lakid, liimid, vaigud, lahustid, asbest
 • Ohtlikud kodumajapidamisjäätmed - floresentslambid, patareid, ravimid, deodorandid
 • Autotöökodade jäätmed - vanaõli, vanad rehvid, kasutatud akud, jt varuosad

4. Kuidas ma tean kui suurt konteinerit vajan?
Konteineri suurus sõltub sellest, kui palju jäätmeid sa soovid ära anda ning kui palju ruumi  on konteineri paigalduseks. Suured konteinerid on kasumlikumad tellida, aga ainult siis kui sa täidad nad täielikult - muidu maksad õhu vedamise eest. Samas ei ole midagi hullemat, kui pärast konteineri kohaletoomist ilmneb, et konteiner sai tellitud liiga väike ja on vaja üks konteiner juurde tellida. Siit leiate eri tüüpi ja suurusega konteinerite juhendi, mis lihtsustab valiku tegemist

5. Mis juhtub minu prügiga pärast seda kui te selle ära viite?
Kõigepealt prügi sorteeritakse ning enamik prügist võetakse ringlusesse või antakse heategevuse korras taaskasutamiseks. Kui need tegevused ei ole võimalikud, siis anname prügi üle prügilatele, kus see sorteeritakse ja hävitatakse

6. Prügi on võimalik taaskasutada - miks ma pean selle eest maksma?
Me paigaldame sulle konteineri ja seejärel tuleme sellele kokkulepitud ajal järele. Seejärel viime jäätmed sorteerimisse, kus osa materjalist eraldatakse taaskasutuseks ning osa liigub edasi prügilasse. Et olla oma tegevuses jätkusuutlikud, peavad meie teenustasud katma kõik transpordikulud, sorteerimiskulud, prügilakulud ladestamisel ning lisaks veel tööjõukulud

7. Kui palju te prügi äravedamise eest küsite?
Meie hinnad sõltuvad mahust (konteineri suurusest), jäätmete liigist mida soovid ära anda, rendipäevade arvust (alates 4ndast päevast lisandub konteineri rent 3,60 € päevas) ning asukohast (väljaspool asulat lisandub kilomeetritasu). Hinnastamisel kehtib lihtne loogika - mida rohkem jäätmeid (suurem konteiner), seda kallim hind. Mida puhtam on jäätmematerjal (võimalikult hästi eelsorteeritud), seda odavam on hind. Mida pikemalt te konteinerit kasutate, seda kallim on rendihind. Täiendavat kilomeetritasu transpordi eest arvestatakse ainult siis, kui asute väljaspool asulat. Kilomeetritasu arvestatakse konteineri paigaldamisel mõlemal suunal ning konteineri teisaldamisel mõlemal suunal - st kilomeetrid asula piirist korrutatakse neljaga. Me pakume sulle alati soodsaimat ja läbipaistvat hinda. Arvuta hinda siin

8. Kuidas ma teile maksan?
Maksta saad kohe turvaliselt internetipanga vahendusel, krediitkaardiga või siis tellida oma e-posti aadressile ettemaksuarve - vt ka makseviisid. Me töötame ettemaksu alusel ja ei võta vastu sularaha kohapeal - hea asi sellejuures on see, et sa ei pea konteineri paigaldamisel või selle teisaldamisel ise kohal olema.

Lepingulistel klientidel ei ole kohustust tasuda teenuste eest ette - lepingulised kliendid saavad teenuste eest tasuda arvel märgitud maksetähtaja jooksul - vt kliendilepingu sõlmimine

9. Kui pikalt pean  ette teatama soovist tellida prügi äravedu?
Proovi meile võimalikult varakult ette teada anda, et saaksid konteineri õigeaegselt ja endale mugavaimal viisil. Võid arvestada sellega, et tavatingimustes paigaldame või teisaldame konteineri ühe tööpäeva jooksul alates tellimuse esitamisest. Kui vajad konteinerit kiiremini, siis helista kindlasti klienditeenindusse, et selgitada välja selle võimalikkus

10. Kas pean ise kodus olema kui mulle konteineri paigaldate või selle teisaldate?
Mitte alati. Me saame konteinerid kätte, kui need asetsevad tänaval või kinnistul ja meile on tagatud juurdepääs. Me palume sul olla kohapeal kui kinnistul on lahtisi koeri või kui soovid juhtida tähelepanu konteineri paigaldamist või selle teisaldamist takistavatele asjaoludele (nt konteineri paigaldamisel kergliikluseks mõeldud teedele, platsidele või haljasaladele). Oluline on, et konteineri tellimisel kontaktiks määratud isik oleks kokkulepitud ajal kättesaadav

11. Kas te olete selle töö tegemiseks kindlustatud?
Jah. Me meil on olemas täielik vastutuskindlustus, mis korvab kliendile igasuguse võimaliku kahju, mis võib tekkida jäätmete kogumisel kliendi territooriumil või kinnistul