Aia ja haljastusjäätmed

Enamik aia- ja haljastusjäätmeid, milleks on oksad, niidetud muru, puu- ja köögiviljad ning kalmistujäätmed sobivad hästi komposti tootmiseks. Kuna tegemist on väärtusliku taaskasutamiseks sobiva ressurssiga, siis on nende prügilasse ladustamine keelatud

Aia-ja haljastusjäätmete kogumine

Kuna prügilad võtavad vastu ladustamisele ainult tekkekohas liigiti sorditud või töödeldud olmejäätmeid, siis tähendab see omakorda seda, et aia- ja haljastusjäätmed tuleb eraldi koguda ning neid on keelatud panna olmeprügi konteineritesse. Kui bioloogilised aia- ja haljastusjäätmed visata olmeprügiga samasse konteinerisse, siis ei ole neid hiljem võimalik taaskasutusse suunata. 

Sobivad konteinerid: 

Ennem konteineri tellimist tutvu kindlasti ka:

Konteinerid
Konteinerite kasutusjuhend
KKK konteineri kasutamisel
5 võimalust tellimiseks