Ehitusjäätmed


Segaehituspraht

Need on renoveerimise, ehituste- või lammutuse käigus tekkinud ERILIIGILISTE JÄÄTMETE SEGU, nagu: puit, paber, kile, plastik, tellis, betoon, metall, klaas, plastik, tekstiil jms jäätmed, mis taaskasutusele võtmiseks tuleb kõigepealt üksteisest eraldada - sorteerida. Loe lisa

Sorteeritud ehitusjäätmed

Need on renoveerimise, ehituse- või lammutuse käigus tekkinud ning nende tekkekohas ERI LIIKIDESSE kogutud ning taaskasutusse sobilikud jäätmed nagu: tellis, kivi, katusekivi, betoon, puit, metall, pinnas, liiv, muld jt jäätmed. Loe lisa

Ohtlikud ehitusjäätmed

Need on asbesti sisaldavad jäätmed, naftaproduktidega saastunud pinnas, värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmed sh nende kasutatud tühi taara, samuti nendega immutatud materjalid. Ohtlikud ehitusjäätmed TULEB KOGUDA LIIKIDE KAUPA ERALDI ja anda üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele. Loe lisa

Pinnas ja kivid

Pinnas ja kivid on tihti väärtuslik materjal maaparandus- või täitmistöödel. See mis ühele kliendile üleliigsena peavalu valmistab, võib teisele hoopis vajalikuna ja väärtuslikuna tunduda. PRÜGIVEDU.EE aitab korraldada oma klientidel pinnase ja kivimaterjali äraandmist võimalikult soodsatel tingimustel. Loe lisa

Ennem konteineri tellimist tutvu kindlasti ka:

Konteinerid
Konteinerite kasutusjuhend
KKK konteineri kasutamisel
5 võimalust tellimiseks

Küsi lisainfot!